Drodzy Rodzice !!!!!

                     Kochane Dzieci !!!!!

Pragniemy podzielić się z Wami radosną wiadomością o dofinansowaniu naszej placówki przez Instytut Rozwoju 

Języka Polskiego im.Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu '' Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski .''

Nazwa zadania publicznego: Wspieranie szkół polonijnych działajacych przy PMK w Niemczech .

Całkowity koszt dofinansowania w roku 2023 opiewa na 15 047,00 PLN .

Kwota 9767,00 PLN jest już przeznaczona na rok 2024 . 

Dzięki wsparciu płynącemu z naszej Ojczyzny byliśmy  w stanie zorganizować piknik integracyjny dla naszych dzieci . Środki te pomogą nam  również

w opłatach administracyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za okazaną  nam pomoc finansową.