Naszą szkołę wspiera finansowo Fundacja Wolność i Demokracja, realizując projekt  "Pod znakiem Białego Orła" w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, który polega na dofinansowaniu działalności naszej placówki w zakresie:

  • pomocy dydaktycznych,
  • różnorodnych projektów szkolnych,
  • modernizacji sal lekcyjnych itp.